1/3 – Från sorg och vanföreställningar till en lång återhämtningsvandring.

Från sorg och vanföreställningar till en lång återhämtningsvandring.

Malin kommer att ta med dig på en resa med höga toppar och djupa dalar. Hon fick diagnosen bipolär sjukdom med väldigt djupa depressioner som har lett till flertalet självmordsförsök.

Några av frågorna som Malin kommer att beröra är:
Hur hittar man tillbaka till en balanserad vardag?
Vilka strategier fungerar?
Vikten av bemötande från vårdpersonal, vänner, anhöriga med flera?
Hur kan vi prata öppet om psykisk ohälsa?
Hur svart kan humor bli?

Föreläsare: Malin Einarsson Carlsson, Sjuksköterskestudent, Attitydambassadör (H)järnkoll

NÄR: Torsdag 1 mars
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Mallasalen, Uppsala Stadsbibliotek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång. Glöm inte att höra av dig om du inte kan komma.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni deltar på föreläsningen.
Fyll i nedan, du kan välja flera

 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Brukare Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat

Publicerad i SeSam Föreläsningar, Vår 2018 Taggar: , , ,