171129-Infotekscafe-kvall

OBS Onsdagskväll
Infotekscafé, föräldrar till barn/ungdomar i skolan med NPF

Intervjuare: Curt Westin

Den här kvällen intervjuar Curt Westin tre föräldrar som har barn eller ungdomar med NPF i skolan. Vad funkar, vad skulle kunna förbättras eller förändras och finns det saker som aldrig borde ha hänt? Missa inte en fantastisk intervjuföreläsning – lite som Skavlan, fast på vårt sätt.

Om Curt Westinbiträdande verksamhetschef för barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen i Uppsala län, psykolog. Har arbetat inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala och varit med och byggt upp motsvarande verksamhet för vuxna, Vuxenhabiliteringen.

NÄR: ONSDAG den 29 november
TID: Klockan 18.00-19.30 – OBS KVÄLL
LOKAL: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

I samarbete med Infoteket i Uppsala.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Vi kommer from 1 mars 2018 att ta 100 kr/person för den som inte kommer. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem. Vi har haft fullsatt på våra listor och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Brukare Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat