Therese har lindrig utvecklingsstörning och epilepsi. Hon berättar en fantastisk historia om skolan, daglig verksamhet, praktik och hur hon kom vidare till en anställning. Hon tar också upp de mål och drömmar hon burit på. Hon brinner för att föreläsa och är en förebild för många som vill gå från daglig verksamhet till en helt vanlig anställning.

”Vi med funktionsvariationer har alltid setts som något dåligt som man placerar i olika fack”…
citat från tidningen föräldrakraft nr 3 2017.

Föreläsare: Therese Wappsell, reporter på Radio Fyris och handledare

NÄR: Tisdag 8 maj
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Församlingshuset, Drottninggatan 17, Östhammar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Vi kommer from 1 mars 2018 att ta 100 kr/person för den som inte kommer. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem. Vi har haft fullsatt på våra listor och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Brukare Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat