VarkSomStandigFoljeslagare13juni

”Min resa med värken som ständig vän och följeslagare”

Under föreläsningens gång får ni som åhörare följa med på Inger Hjeltes resa. Hon har diagnostiserad Fibromyalgi sedan år 2000 samt har 50% sjukersättning sedan 2001.

Inger är en 3-barnsmor med 2 barnbarn. Under nästan hela hennes vuxna liv har hon arbetat som mellanchef åt flera företag.

Besök gärna Reumatikerförbundet Uppsala distrikt

Föreläsare: Inger Hjelte

När: Tisdagen den 13 juni
Tid:
Klockan 13.30-14.30 OBS! Förkortad tid.
Lokal: Mallasalen Uppsala stadsbibliotek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Vi kommer from 1 mars 2018 att ta 100 kr/person för den som inte kommer. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem. Vi har haft fullsatt på våra listor och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Brukare Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat