PsykiatriskRehabiliteringVoSS30maj

Vård- och stödsamordning – psykiatrisk rehabilitering i samverkan

Vård- och stödsamordning är en svensk översättning av ACT (Assertive Commuinity Treatment), som utvecklades av Ian Falloon på 1980-talet i USA. Metoden riktar sig till personer med omfattande funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa, och innebär att personal från kommun och psykiatri arbetar tillsammans enligt ett metodprogram, mest känt som Integrerad Psykiatri. Brukarens närstående involveras också i arbetet. Syftet är att öka delaktigheten hos brukarna och deras närstående, och bidra till ökad självständighet och en högre livskvalitet.

Om föreläsarna: Liselotte Sjögren, projektledare och kurator och Catarina Sotterman metodstödjare och handläggare.
Liselotte Sjögren
är kurator på Affektiv Mottagning 2, och projektledare för implementeringen av vård- och stödsamordning i länet, med uppdrag från både kommun och psykiatri. Liselotte är även metodhandledare och utbildare i vård- och stödsamordning.

Catarina Sotterman är handläggare inom socialpsykiatrin i Östhammar och metodhandledare och utbildare i vård- och stödsamordning.

När: Tisdagen den 30 maj
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Vi kommer from 1 mars 2018 att ta 100 kr/person för den som inte kommer. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem. Vi har haft fullsatt på våra listor och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Brukare Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat