Föreläsning om OCD 24 oktober – När alla måsten tar över!

171024-NarAllaMastenTarOverOCD lika vanlig som t ex diabetes, men nästan helt okänd. Går det att göra något åt?

Bengt ger en översikt över vad OCD (tvångssyndrom) är, hur man kan upptäcka och även behandla diagnosen. De flesta drabbade har inte fått någon diagnos fast det är en allvarlig sjukdom som är gravt handikappande och har en suicidrisk som är ca 10 gånger normalbefolkningens. Hur kan det komma sig att en sjukdom som är så vanligt förekommande, som i merparten fall är förhållandevis lätt att upptäcka, diagnostisera och behandla ändå ignoreras? Vi måste hjälpas åt att förändra denna situation!

&

När alla måsten tar över!

Therese Netzell – lärare, socialtolk och ambassadör från Hjärnkoll, föreläser om hur det är att leva med och vara anhörig till någon som har OCD. Hon delar även med sig konkreta exempel på hur man med hjälp av tex kodspråk kan nå fram till elever med funktionsnedsättning i skolan.

Om föreläsarna:
Bengt Olsen, är anhörig till person med OCD. Bengt är djupt engagerad i att öka kunskapen om OCD hos ”drabbade” och anhöriga, allmänheten, skolan, i kommunal verksamhet, myndigheter mm. Han arbetar sen ca 15 år ideellt i OCD föreningen i Uppsala samt är vice ordf i Svenska OCD förbundet.

Therese Netzell är konsulten som brinner för att informera om olika diagnoser och driver enskilt företag som socialtolk och föreläsare. Hon är även ambassadör för Hjärnkoll och föreningsaktiv inom Attention och RSMH. Har tidigare jobbat som lärare och har stor erfarenhet av att hjälpa och stötta elever som har olika typer av svårigheter.

OCD-förbundets webbsida »
OCD-förbundets facebook »

När: Tisdagen den 24 oktober
Tid: Klockan 13.30-15.30
Lokal: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - vår 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång. Glöm inte att höra av dig om du inte kan komma.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni deltar på föreläsningen.
Fyll i nedan, du kan välja flera

 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Brukare Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat

Publicerad i Hösten 2017