Om Sesam

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsvariation.

SeSam utgör ett komplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och skapar förutsättningar för samarbete mellan olika organisationer genom föreläsningar om både fysiska och psykiska funktionsvariation.

SeSam möjliggör att resultat från forskning och erfarenheter från projektarbeten når ut till en bredare allmänhet.

SeSam är en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan professionen, brukare, anhöriga och andra intresserade. Genom gemensamt lärande kan verksamheterna utvecklas utifrån människors behov och resurser.

SeSam vänder sig i första hand till de som arbetar med och för människor med fysiska och psykiska funktionsvariationer i Uppsala län, samt människor som har egen erfarenhet av funktionsvariation och deras närstående.

SeSam drivs och finansieras i samarbete med;
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län (HSO), (H)järnkoll Uppsala län, Svenska kyrkan Uppsala Stift, Uppsala Kommun och Uppsala läns landsting.

SeSam lånar föreläsningssalar från; 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län (HSO), Uppsala Stadsbibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan Uppsala Stift, och har kontoret i Valegården, RSMH-föreningen Verkstan, på tredje våningen, granne med Ting & kaka.

SeSam lånar kostnadsfritt verksamhetens olika lokaler och föreläsarna föreläser på sin egen arbetstid, vilket gör att vi i 25 år kunnat tillhandahålla våra föreläsningar helt utan avgifter.

SeSam har en styrgrupp där representanter från de olika verksamheterna deltar och som sammanträder regelbundet och arbetar gemensamt för att SeSam ska kunna fortsätta tillhandahålla denna service med gratis föreläsningar.

 

Lista på alla föreläsningar

Här hittar du lista på alla föreläsningar under våren 2018. Klicka på bilden så kommer du till sidan.