SeSam föreläsningar

SeSam är en mötesplats som funnits sedan 1992 för erfarenhetsutbyte mellan professionella, forskning, brukare/anhöriga och andra intresserade.

Föreläsningar vår 2017 i Tierp hittar du här»

Föreläsningar vår 2017 i Uppsala kommer inom kort.

hands

Verksamheten stöds av Handikappföreingarnas samarbetsorgan i Uppsala län (HSO), Svenska kyrkan (Uppsala stift), Landstinget i Uppsala län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Plattformen för social ekonomi i Uppsala län (PLUS), Forum för Brukarinflytande i Uppsala län, Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län och Föreningen (H)järnkoll i Uppsala län.
Målet är gemensamt lärande för att utveckla de respektive verksamheterna utifrån människors behov och resurser – en uppskattad metod för samverkan och brukarinflytande.

Lista på alla föreläsningar

Här hittar du lista på alla föreläsningar under våren 2018. Klicka på bilden så kommer du till sidan.