Att föräldra ett barn med twice exeptional (2e) kan vara utmattande. Det är utan tvekan utmanande, men framförallt en stor nåd. ”2ebarnet” tvingar sin förälder att analysera, lära nytt, att vända alla dittills kända kulturella förväntningar på ända. Samhällets stöd, vårdsystem och skolsystem, liksom vår kultur i stort, bygger på generaliseringar av ett snävt slag. Tex att genier inte förväntas vara funktionsnedsatta och funktionsnedsatta inte förväntas vara genier. 2ebarn är normbrytare genom sin blotta existens.

Vad är egentligen twice exceptional (2e)? Finns det en 2e-profil? Och varför bör vi förutsätta kompetens och leta efter styrkorna hos alla barn, inte minst barn med funktionsnedsättningar? Hur gör man som förälder? Vad måste skolan ändra för att dessa barn ska upptäckas, må bra och få förutsättningar att tillvarata sina styrkor? Om det berättar föreläsaren mer om

Om föreläsaren: Salka Sanden, förälder till ett barn med asperger, adhd och särbegåvad.

ÄR: Tisdag 13/11
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: Mallasalen, Uppsala stadsbibliotek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - höst 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Själverfaren Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat