Januari

30 Jag är inget UFO
Om att leva med cp, adhd och autism.
Uppsala

Februari

6 Mer utsatt än andra
Om brott mot personer med funktionsnedsättning.
Uppsala
7 ”Min kompis har adhd”
Boksläpp: Infotekets nya barnböcker om cp, adhd, autism och dcd.
Uppsala
27 Som alla andra föräldrar … eller?Om föräldraskapets utmaningar när man har funktionsnedsättning. Uppsala

Anmäl dig till:

E-post:infoteket@regionuppsala.se

Telefon:018-611 66 77