När ett barn har en förälder som lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kan barnet ha tankar och frågor kring förälderns situation, mående eller sjukdom.

Barnet kan behöva få prata om detta, men det kan kanske kännas lite svårt för föräldern att ta upp –  vilka ord ska man välja, och hur blir ett sådant samtal bra?

Även de personer (personal och anhöriga) som stödjer föräldern i vardagen kan behöva mer information om vilket stöd som barnen har möjlighet att få, när en föräldern lever med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Hos Trappan finns grupper med samtalsstöd tillgängliga för barnen. I föreläsningen presenteras dessa och annat stöd som erbjuds genom Trappans verksamhet.

Infoteket om Funktionshinder har information och böcker om olika psykiska funktionsnedsättningar som är riktade till barn, och även dessa presenteras under föreläsningen.

Talare: Ellinore Rönnkvist (Trappan), Eva-Lena Söderlund (Infoteket om Funktionshinder), Jessica Stigsdotter Axberg (Författare) och Elisabet Alphonce (Författare)

NÄR: Torsdag 6/12
TID: Förmiddag 9.00-11.30
LOKAL: Mariasalen i Stiftet Hus, Dragarbrunnsgatan 71 i Uppsala

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anmäl dig till SeSams föreläsningar - höst 2018

Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång.

OBS! Från och med 1 mars i år (2018) tar vi ut en avgift på 100 kr/person för den som inte kommer fast man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få chansen att få komma. Tacksam för er hjälp.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi är nyfikna på att höra i vilken roll du/ni lyssnar på föreläsningen.
Vi använder bara detta i vår statistik, ingen annanstans sparas det

Du kan välja flera
 Region Uppsala Kommun Myndighet, ex AF, FK... Universitet/Högskola Svenska Kyrkan Andra arbetsgivare Själverfaren Anhörig Intresserad Ideell organisation Annat