Om Sesam

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.

Om Sesam

SeSam är ett ideellt nätverk som funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder SeSam intressanta kostnadsfria föreläsningar som har anknytning till funktionsnedsättning.

SeSam utgör ett komplement till arbetsplatsbaserade utbildningsinsatser och skapar förutsättningar för samarbete mellan olika organisationer genom föreläsningar om både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

SeSam möjliggör att resultat från forskning och erfarenheter från projektarbeten når ut till en bredare allmänhet.

SeSam är en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan brukare, profession, anhöriga och andra intresserade. Genom gemensamt lärande kan verksamheterna utvecklas utifrån människors behov och resurser.

SeSam vänder sig i första hand till de som arbetar med och för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i Uppsala län, samt människor som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och deras närstående.

SeSam lånar kostnadsfritt olika verksamheters lokaler och föreläsarna föreläser på sin egen arbetstid, vilket gör att vi i 26 år kunnat tillhandahålla våra föreläsningar helt utan avgifter.

SeSams föreläsningslokaler

SeSam samarbetar med Uppsala Stadsbibliotek  och Svenska kyrkan Stiftets hus. Här nedan ser ni bilder på våra lokaler som vi har våra föreläsningar i. Till samtliga lokaler finns hiss för att komma på plats och det finns också tillgång till hörslinga.

• Uppsala, Stiftets Hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen och Birgittasalen

• Uppsala, Uppsala stadsbibliotek, Mallasalen

• Uppsala, Sensus Studieförbunds Uppsala, Västra Ågatan 16,  Månssalen

• Östhammar, Församlingshuset

Håll dig uppdaterad – prenumerera på vårt informationsbrev.

Ta del av våra kommande föreläsningar som alla är kostnadsfria.

Här hittar du oss

Det går bra att maila eller att ringa oss.

Östra Ågatan 93
753 18 Uppsala

072-201 89 71

info@sesamuppsala.se

Hör av dig till oss